van Onderop!

Krant voor Ruimtevolk / Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Krant ontworpen in opdracht van Ruimtevolk en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De krant toont de 'oogst' van het kennisprogramma 'Bottom-up transformatie in krimpgebieden'. Een kennisprogramma dat draait om initiatieven van bewoners en ondernemers die bijdragen aan de leefbaarheid en het toekomstperspectief van de eigen leefomgeving. En dan specifiek om initiatieven in gebieden waar het inwoneraantal daalt, of dreigt te dalen, en de bevolking vergrijst.

Jaar
2014
Formaat
26,5 x 38 cm